In 2005 tijdens de Dorpskwis in Bavel hebben een groepje vrienden de koppen bij elkaar gestoken om de kermis terug te brengen naar haar historische plaats; op het Kerkplein. In 2007 is dat doel na intensief overleg met de Gemeente Breda bereikt waarna het comité op verzoek van die Gemeente Breda als klankbord groep is blijven bestaan.

Huidige samenstelling:

Martijn Visser (voorzitter)
Wendy Grauwmans (penningmeester)
Sandra van Dijk (secretaris)
Maaike Stegehuis-Nelemans

Maaike da Silva
Gerhard Martens

 Voorheen hebben ook de volgende personen deel uitgemaakt van het kermis-comité en hun gewaardeerde bijdrage verleend:

Hans en Lieke Schaerlaeckens
Henk en Lian Bruijns
Jac en Marja van Gils
Ad Swolfs
Jacqueline Geerts
Lianne Schaerlaeckens
Johan en Gerdie de Hoon
Jack Maas
Kees en Marian Jansen